Pyydä tarjous

Suurempi erä?
Puute valikoimassa?

Ostoskori

0,00 €

sis. ALV

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Nimi
Restamark Oy

Yhteystiedot
Restamark Oy (y-tunnus 0113298-8)
Merimiehenkatu 29
00150 Helsinki

2. Yhteyshenkilö

Riitta Karasjoki

Yhteystiedot
Merimiehenkatu 29, 00150 Helsinki
p. 09-6220 200

3. Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen
käsittelyn
tarkoitus
(rekisterin käyttötarkoitus)

Rekisteriseloste koskee sellaisten luonnollisten henkilöiden (jäljempänä asiakas) henkilötietojen käsittelyä, jotka
- ovat rekisteröityneet rekisterinpitäjän palvelun käyttäjiksi, tilanneet tuotekuvaston tai ostaneet rekisterinpitäjän tarjoamia tavaroita tai palveluja sekä
- ovat rekisteröityneet rekisterinpitäjän palvelun käyttäjiksi, tilanneet tuotekuvaston tai ostaneet rekisterinpitäjän tarjoamia tavaroita tai palveluja yrityksen tai muun yhteisön puolesta yhteyshenkilönä rekisterinpitäjään.


Rekisterinpitäjä käsittelee asiakkaiden henkilötietoja seuraavia tarkoituksia varten:
- asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
- maksaminen, maksujen valvonta ja perintä
- markkinointi ja asiakassuhdeviestintä
- kiinnostustietojen käsittely ja siihen liittyvä asiakaspalvelun kehittäminen ja
- rekisterinpitäjän tarjoamiin tavaroihin ja palveluihin liittyvien valintojen seuraaminen, analysointi ja siihen liittyvä asiakaspalvelun kehittäminen.

Henkilötietojen käsittely perustuu henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 1, 2 ja 5 kohtaan.

5. Rekisterin
tietosisältö

Asiakkaista kerätään ja talletetaan seuraavat tiedot:
- asiakastiedot: nimi, syntymäaika, asiakasnumero, ammatti, perheen koko ja yhteystiedot (esim. osoitetiedot, puhelimen ja matkapuhelimen numero sekä sähköpostiosoite ja muu sähköinen osoitetieto) yhteydenottoa varten
- asiakaspalautetiedot
- tavaroiden ja palvelujen käyttöön ja niiden tilaamiseen liittyvät tiedot: esim. tavaroiden ja palvelujen käyttö-, osto- ja peruutustiedot
- asiakkaan harrastuksiin ja hänen kiinnostuksenkohteisiin liittyvät tiedot
- asiakkaan maksutapa- ja maksukäyttäytymistiedot (mukaan lukien maksuviive- ja maksuhäiriötiedot) sekä laskutustiedot
- asiakkaan suostumus sähköposti-, tekstiviesti- ja muilla automaattisilla järjestelmillä suoritettavaan suoramarkkinointiin
- lainsäädännön mukaiset suoramainonnan, etämyynnin ja muun suoramarkkinoinnin kieltotiedot
- muut asiakkaan suostumuksella kerättävät tiedot.

6. Säännönmukaiset
tietolähteet

Asiakkaita koskevat tiedot saadaan asiakkaan suostumuksella häneltä itseltään (henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 1 kohta) sekä tavaroiden ja palveluiden tilaamiseen ja ostoihin liittyvistä tapahtumista (henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 2 ja 5 kohdat).

Henkilötietoja voidaan kerätä, tallettaa ja päivittää osoite-, päivitys- ja muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekistereistä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Asiakkaiden henkilötietoja luovutetaan säännönmukaisesti Restamark Oy:n markkinointirekisteriin sen jälkeen, kun rekisterinpitäjän ja asiakkaan välinen asiallinen yhteys on katkennut.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto

Manuaalisessa muodossa olevaa aineistoa säilytetään Restamark Oy:n toimitiloissa, jotka on lukittu ja valvottu.

B. ATK:lle talletetut tiedot

Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä Restamark Oy:n palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.

Asiakasrekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä.

HENKILÖTIETOLAIN 24 §:N MUKAINEN INFORMAATIO ASIAKKAILLE

Rekisteriseloste

Restamark Oy:n asiakasrekisteriä käsittelevä rekisteriseloste on nähtävänä Restamark Oy:n toimitiloissa osoitteessa Merimiehenkatu 29, 00150 Helsinki ja kotisivulla www.restamark.fi

Tarkastusoikeus ja oikeus oikaista virheellinen tieto

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa häntä koskevat asiakasrekisterissä olevat tiedot. Kun asiakas haluaa käyttää tarkastusoikeuttaan, hänen tulee lähettää omakätisesti allekirjoitettu tarkastuspyyntö Restamark Oy:lle yllä mainitulla osoitteella. Asiakas voi myös käydä tarkastamassa henkilötietonsa Restamark Oy:ssä henkilöllisyyden todistava asiakirja mukanaan. Tarkastuspyynnössä asiakkaan tulee ilmoittaa nimensä, osoitteensa ja puhelinnumeronsa. Restamark Oy toimittaa kirjallisen vastauksensa asiakkaalle 30 päivän kuluessa siitä, kun asiakas on käynyt henkilökohtaisesti Restamark Oy:ssä tai kun asiakkaan kirjallinen tarkastuspyyntö on saapunut Restamark Oy:lle.

Jos asiakkaan tiedoissa on virheitä, asiakas voi esittää Restamark Oy:lle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

Kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten. Asiakas voi tehdä kiellon ilmoittamalla siitä kirjallisesti Restamark Oy:lle osoitteella Merimiehenkatu 29, 00150 Helsinki ja soittamalla numeroon 09-6220 200.

 

Markkinointirekisteri

 

1. Rekisterinpitäjä

Nimi
Restamark Oy

Yhteystiedot
Restamark Oy
Merimiehenkatu 29
00150 Helsinki

2. Yhteyshenkilö

Nimi
Riitta Karasjoki

Yhteystiedot
Merimiehenkatu 29, 00150 Helsinki
p. 09-6220 200

3. Rekisterin nimi

Markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen
käsittelyn
tarkoitus
(rekisterin käyttötarkoitus)

Rekisteriseloste koskee sellaisten luonnollisten henkilöiden henkilötietojen käsittelyä, joille rekisterinpitäjä markkinoi tarjoamiaan tavaroita ja palveluja.
Rekisteriseloste koskee myös sellaisten luonnollisten henkilöiden henkilötietojen käsittelyä, joille rekisterinpitäjä markkinoi tavaroitaan ja palvelujaan elinkeinotoimintaan tai julkisyhteisön toimintaan liittyen.

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja potentiaalisiin asiakkaisiin ja potentiaalisten asiakasyritysten ja -julkisyhteisöjen palveluksessa oleviin henkilöihin yhteyden ottamista varten ja rekisterinpitäjän tarjoamien tavaroiden ja palvelujen markkinoimiseksi heille.

Rekisteriseloste koskee myös rekisterinpitäjän sidosryhmiin kuuluvien henkilöiden henkilötietojen käsittelyä. Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän toimintaa käsittelevien osoitteellisten lähetysten ja heidän työtehtäviinsä liittyvän muun informaation lähettämistä varten.

Henkilötietojen käsittely perustuu henkilötietolain 19 §:n 1 momentin 2 ja 3 kohtaan.

5. Rekisterin
tietosisältö

Potentiaalisista asiakkaista kerätään ja talletetaan seuraavat tiedot:
- nimi
- arvo tai ammatti
- sukupuoli
- syntymävuosi
- äidinkieli
- yksi henkilöön liittyvä tunnistetieto
- yhteystiedot (osoitetiedot, ml. puhelinnumero, sähköpostitiedot ja muut sähköisessä yhteydenotossa tarvittavat tiedot)
- lainsäädännön mukaiset suoramainonnan, etämyynnin ja muun suoramarkkinoinnin kieltotiedot sekä rekisteröidyn antama suostumus sähköpostilla, tekstiviestillä ja muilla automaattisilla järjestelmillä suoritettavaan suoramarkkinointiin sekä
- potentiaalisen asiakkaan tehtäviä ja asemaa elinkeinoelämässä tai julkisyhteisössä koskevia tietoja.

6. Säännönmukaiset
tietolähteet

Potentiaalisia asiakkaita koskevat tiedot saadaan markkinointitoimenpiteiden kautta (esim. arvontoihin osallistuneet ja messuilla esittelyissä käyneet) ja muina laillisina luovutuksina. Markkinointirekisteriin siirretään myös asiakkaita koskevia henkilötietoja rekisterinpitäjän asiakasrekisteristä sen jälkeen, kun rekisterinpitäjän ja asiakkaan välillä ei ole enää asiallista yhteyttä.

Henkilötietoja voidaan kerätä, tallettaa ja päivittää osoite-, päivitys- tai muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekistereistä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

----

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto

Manuaalisessa muodossa olevaa aineistoa säilytetään Restamark Oy:n toimitiloissa, jotka on lukittu ja valvottu.

B. ATK:lle talletetut tiedot

Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä Restamark Oy:n palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.

Markkinointirekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä.

HENKILÖTIETOLAIN 24 §:N MUKAINEN INFORMAATIO REKISTERÖIDYILLE

Rekisteriseloste

Restamark Oy:n markkinointirekisteriä käsittelevä rekisteriseloste on nähtävänä Restamark Oy:n toimitiloissa osoitteessa Merimiehenkatu 29, 00150 Helsinki ja kotisivulla www.restamark.fi.

Tarkastusoikeus ja oikeus oikaista virheellinen tieto

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat markkinointirekisterissä olevat tiedot. Kun rekisteröity haluaa käyttää tarkastusoikeuttaan, hänen tulee lähettää omakätisesti allekirjoitettu tarkastuspyyntö Restamark Oy:lle yllä mainitulla osoitteella. Rekisteröity voi myös käydä tarkastamassa henkilötietonsa Restamark Oy:ssä henkilöllisyyden todistava asiakirja mukanaan. Tarkastuspyynnössä rekisteröidyn tulee ilmoittaa nimensä, osoitteensa ja puhelinnumeronsa. Restamark Oy toimittaa kirjallisen vastauksensa rekisteröidylle 30 päivän kuluessa siitä, kun rekisteröity on käynyt henkilökohtaisesti Restamark Oy:ssä tai kun rekisteröidyn kirjallinen tarkastuspyyntö on saapunut Restamark Oy:lle.

Jos rekisteröidyn tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää Restamark Oy:lle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten. Rekisteröity voi tehdä kiellon ilmoittamalla siitä kirjallisesti Restamark Oy:lle osoitteella Merimiehenkatu 29, 00150 Helsinki ja soittamalla numeroon 09-6220 200.